Hvad kan du gøre ? · Bliv medlem – aktiv eller passiv · Deltag i vores Landsindsamling · Bliv besøgsven eller samarit · Besøg generalforsamlingen og medlemsmøderne · Bliv frivillig i en af vore butikker · Hvad med ”UNGDOMMENS RØDE KORS”? Hvor kommer pengene til Røde Kors’ arbejde fra ? Grundlaget for en RØDE KORS-afdeling er et stort antal medlemmer, der støtter afdelingen med medlemsbidrag og arbejde. Det faste, årlige kontingent er på 175 kr. (husstande 260 kr.) firma 1000 kr. Flere medlemmer i Skive vil betyde yderligere aktiviteter – også lokalt Den årlige indsamling i oktober måned giver et smukt bidrag til arbejdet, det samme gør vore genbrugsbutikker. Vi har også indtægter fra samarittervagter ved store arrangementer, ligesom der er indtægter fra vore Førstehjælpskurser. Hvad bruges pengene til ? RØDE KORS rykker ud, når der sker naturkatastrofer, og som den eneste internationale, neutrale organisation, ydes der hjælp til krigsførende landes ofre for krigshandlingerne. I de senere år er forholdene her i landet udviklet sig sådan, at der også her er brugfor vores indsats i mange sammenhænge. RØDE KORS i Skive støtter således Aktivitetscenteret på Odgaardsvej, og vi gør det muligt for børn at deltage i Ungdommens Røde Kors’ sommerlejre. Ved juletid yder vi en håndsrækning til hjem, hvor det er vanskeligt at skaffe midler til en god jul. Vi støtter også hjælpeprojekter (sundhed) i Nepal, Togo og Sydsudan med 20.000 krom året hvert sted, med det resultat at børnedødeligheden i de pågældende landsbyer er faldet mærkbart. HURTIG HJÆLP Overskuddet fra vore butikker havner i RØDE KORS’ KATASTROFEFOND, sammen med pengene fra Landsindsamlingen. Det betyder, at RØDE KORS på få timer efter at en katastrofe er indtruffet, kan sende et komplet kommunikationscenter og en base-camp af sted til katastrofeområdet, sådan at der allerede inden for de allerførste døgn er etableret telefon-forbindelser og internetforbindelser lokalt og til hele verden, ligesom der er indkvarteringsforhold klar til hjælpearbejderne. BLIV KUNDE HOS OS OG HJÆLP KATASTROFEOFRENE